top of page

俄羅斯女巫手工製


 
 盧恩占卜符文包含24個斯符文+8個盎格魯-撒克遜符文(Anglo-Saxons)。

盒子的長度8.5厘米

           寬度6.5厘米

           高度3.8厘米

符文大小2 x 3厘米

       厚度3.5-4毫米

 

由樺木製成,雕刻符文於木材上

施以女巫手製的愛

木材的顏色是塗上一種油而成

鑲嵌位全是用木材製,沒有釘   

每個符文上下都有Celtic knot 雕刻

盒面是生命之樹雕刻

盧恩占卜盒

HK$620.00價格
    bottom of page